Povijest Donjeg Miholjca

Objavljeno svibanj 24, 2017 u || ||

Kronologija Donjeg Miholjca

7.-5. st. p.n.e. -rasprostranjenost Starčevačke kulture (neolitik) po središnjem Balkanu; najzapadniji nalaz ove kulture dosad je otkriven u mjestu Ždralovi (Bjelovarsko-bilogorska županija); arheološki nalazi ove kulture pronađeni su i na području Donjeg Miholjca

3700.-3200. p.n.e. -rasprostranjenost Lasinjske kulture (podgrupa Badenske kulture 3600.-2800. p.n.e.; razdoblje eneolitika) po današnjoj kontinentalnoj Hrvatskoj, bosanskoj Posavini, Koruškoj, djelomice Štajerskoj i Mađarskoj u širem području oko Blatnog jezera; arheološki nalazi ove kulture pronađeni su i oko Donjeg Miholjca

1. st. p.n.e. -prema dostupnim grčkim i rimskim izvorima ovo područje Slavonije i Baranje naseljavalo je ilirsko pleme Andizeti o kojima nije poznato puno informacija; spominju se tijekom Batonovog ili Velikog ilirskog ustanka (6.-9. god.n.e.) protiv rimske vlasti da su zajedno sa Dezidijatima dali velik broj sposobnih ratnika

Kronologija Donjeg Miholjca